Josep Ferré Andreu

Josep Ferré Andreu, Fotògraf de Reus